sunshine

Aktuální ročník soutěže MAMUT

Ve středu 13. 11. 2019 opět proběhla soutěž MAMUT. Celkem se účastnilo 22 týmů nejen z Klatov, ale i blízkého okolí. Po lítém boji nejen při řešení matematicko-úvahových úloh, ale především i při strategické hře se týmy seřadily do níže uvedeného pořadí. Opět se ukázalo, že není nutné spočítat mraky příkladů, ale je třeba postupovat strategicky v herním plánu. Měkteré týmy se díky tomu "vyhouply" nad týmy s větší počtem příkladů. Ale i tom je soutěž MAMUT.

Všem děkujeme za účast, vítězům gratulujeme. Doufáme, že zasloužené odměny své adresáty potěšily a že se aspoň s některými opět za rok setkáme u dalšího ročníku naší soutěže.

Fotografie z průběhu soutěže i ze slavnostního vyhlášení se co nejdříve objeví ve fotogalerii. Zatím fotografie posttupně přebíráme a upravujeme pro zveřejnění.

Pořadí týmů

pořadí Soutěžící Škola počet příkladů body celkem
1 Soukup Štěpán, Šos Michal, Kukuĺa František ZŠ Tolstého Klatovy 31 255
2 Mandaus Amy, Tichota Dominik, Mandaus Casey  ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul. 26 209
3 Holečková Marie, Holečková Aneta, Němcová Lucie ZŠ TGM Sušice 25 205
4 Karásek Matěj, Smaha Michal, Petrík Jakub ZŠ Tolstého Klatovy 21 169
5 Tomanová Markéta, Rendl Aleš, Burianová Eliška ZŠ a MŠ Strážov 20 166
6 Šrejmová Veronika, Juřicová Natálie,Keila Leoš ZŠ Lerchova 1112, Sušice 20 165
7 Ruža Kryštof, Rodová Zuzana, Hořejší Leona ZŠ Čapkova Klatovy 23 164
8 Přibyl Ondřej, Časková Natálie, Löfelmann Tadeáš ZŠ TGM Sušice 20 158
9 Řeřicha Jan, Veselský Matěj, Suchý Adam ZŠ a MŠ Švihov 17 140
10 Matásková Monika, Huspeková Eliška, Matásek Zdeněk ZŠ a MŠ Strážov 16 132
11 Suchá Kateřina, Jiránková Nataša, Papay Vít Masarykova ZŠ Klatovy 15 130
12 Nováčková Veronika, Mimochodková Marika, Rath Petr Masarykova ZŠ Klatovy 16 129
13 Kovaříková Eva, Mlčák Hynek, Prantlová Karolína ZŠ a MŠ Švihov 15 126
14 Kuthanová Marie, Kuthanová Martina, Pokorná Emily ZŠ Lerchova 1112, Sušice 16 124
15 Micka Jakub, Kovařík Pavel, Křepel Dan Masarykova ZŠ Klatovy 12 99
16 Lucák Jiří, Kortán Jan, Lejsek David ZŠ Čapkova Klatovy 12 97
17 Lukačík Adam, Kasík Denis, Suchý Karel ZŠ Tolstého Klatovy 13 95
18 Kramer Jan, Bauerová Aneta,Petrovický Matyáš ZŠ a MŠ Švihov 11 87
19 Pretlová Andrea, Holý Martin, Poddaný Martin ZŠ Lerchova 1112, Sušice 10 84
20 Pícková Veronika, Vlček Richard, Votík David ZŠ a MŠ Švihov 10 80
21 Kalivodová Hana, Denk Lukáš 8, Hrachová Magdalena ZŠ a MŠ Strážov 10 76
22 Valečka Jakub, Bourová Eliška, Melka Jaroslav ZŠ a MŠ Švihov 10 71

Příklady 9. ročníku soutěže:

 1. Zapište arabskými číslicemi: MCDLXIV [1 464]
 2. Kolika nulami končí součin prvních 20 prvočísel? [1]
 3. Určete rozměry obdélníku, jehož obsah (v cm2) i obvod (v cm) mají stejnou celočíselnou hodnotu. [3 a 6]
 4. Vypočítejte: 1243:9+3598:9+341:9+1925:9+2011:9+881:9 [1111]
 5. Jana čte knihu. První den přečetla polovinu knihy, druhý den polovinu zbytku a třetí den zbývajících 50 stran. Kolik stran celkem měla kniha? [200]
 6. Osm kamarádů si slíbilo, že si z prázdninových cest všichni navzájem pošlou pohlednice. Kolik pohlednic rozeslali? [56]
 7. Součet pěti za sebou jdoucích čísel je 1115. Jaká jsou to čísla? [221, 222, 223, 224, 225]
 8. V knihovničce je více než 50, ale méně než 100 knih. Romány tvoří 25 % knížek v knihovničce a poezie tvoří 1/9 . Kolik je celkem knih v knihovničce? [72]
 9. Závodů v orientačním běhu se zúčastnilo celkem 36 běžců. Počet závodníků, kteří do cíle doběhli před Petrem, byl čtyřikrát menší než počet těch, kteří doběhli za ním. Kolikátý byl Petr? [osmý]
 10. Z číslic 3, 4, 5, 7 a 9 byla vytvořena všechna možná trojmístná čísla tak, aby se každá číslice vyskytovala v každém čísle nejvýše jednou. Určete počet takto vzniklých čísel. [60]
 11. Mirek přečetl za čtyři dny knihu, která měla 76 stran. První den četl jen krátce, ale
  v každém z dalších dnů přečetl vždy o 4 strany více než v předchozím dnu. Kolik stran Mirek přečetl druhý den? [17]
 12. Cukrárna se měla vybavit 4 stejnými stolky a 20 stejnými židlemi celkem za 9 200 Kč.
  Nakonec se koupily stolky a židle jen za 7 800 Kč, neboť 1 stolek a 2 židle již nebyly na skladě. Kolik Kč stojí jedna židle? [300]
 13. Myslím si číslo. Když ho vydělím 7, k výsledku přičtu 7 a na závěr budu ještě násobit 7, vyjde mi číslo 777. Které číslo si myslím? [728]
 14. Jaká část čtverce na obr. 1 je vybarvena? [1/3]
obrázek 1
obr. 1
 1. Papírový pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami o velikostech 6 cm a 8 cm je přeložen podél spojnice středů dvou stran. Jaký obsah bude mít vzniklý lichoběžník? [18 cm2]
 2. Ve čtyrúhelníku ABCD platí: |AD| = |BC| (viz obrázek 2) Vypočítejte velikost úhlu ABC. [55]
obrázek 2
obr. 2
 1. Jindra přeloží pětkrát tentýž list papíru na polovinu a nakonec udělá doprostřed díru. Kolik otvorů bude na rozloženém listu? [32]
 2. Z dřevěného kvádru byla odřezána jeho část tak, jak je zobrazeno na obrázku 3 (rozměry jsou udány v centimetrech). O kolik cm2 se povrch kvádru zmenšil? [54]
obrázek 3
obr. 3
 1. Lucka má mnoho stejných stavebních kostek s rozměry 1×2×3 (v centimetrech). Jaký nejmenší počet kostek bude Lucka potřebovat na to, aby z nich postavila krychli? [36]
 2. Lenka rozstřihla papír tvaru čtverce o obvodu 20 cm na dva obdélníky. Obvod jednoho obdélníku je 16 cm. Určíme obvod druhého obdélníku. [14]
 3. Kolem obdélníkové zahrady je stejně široká cesta (obr. 4). Vnější obvod cesty je o 8 metrů delší než vnitřní. Jak široká je cesta? [1 m]
obrázek č.4
obr. 4
 1. Kolik hodin je polovina třetiny čtvrtiny dne? [1 h]
 2. Mauglí potřebuje 40 minut na to, aby došel z domu pěšky k moři a vrátil se zpět na slonovi. Pokud jede obě cesty na slonovi, trvá mu to 32 minut. Jak dlouho by Mauglímu trvala cesta, kdyby šel pěšky tam i zpět? [48]
 3. Které číslo musíme zmenšit o 20 %, abychom dostali 240. [300]
 4. Odměnu 2110 Kč si 3 dělníci rozdělili tak, že druhý dostal o 40 % více než první a třetí o 30 % více než druhý. Kolik dostal každý? [500, 700, 910]
nahoru
Copyright © 2011-2020 MAMUT | FREE design from css3templates.co.uk | Administrace